Anmeldelse

Den smukke Gud

Michael Reeves
Credo 2013
192 sider - 199,95 kroner
Andreas Kammersgaard Ipsen

Mange kristne har en tendens til at behandle læren om Guds treenighed temmelig stedmoderligt. Vi ved godt, at den eksisterer, og vi har også en fornemmelse af, at den er af så stor betydning, at den adskiller den kristne kirke fra f.eks. Jehovas Vidner. Men hvad treenighedslæren helt præcist betyder for mit personlige forhold til Gud, er det en del sværere at sætte ord på. 

For rigtig mange kristne er treenighedslæren mest af alt et kuriosum i periferien af den personlige tro og uden nogen egentlig betydning.

Er det sådan, man har det, bør man skynde sig at læse Den Smukke Gud af Michael Reeves. Bogen formår med elegance at vise, hvordan de teologiske tråde i den kristne tro – f.eks. skabelse, frelse og kristen etik – finder sit udgangspunkt i Guds treenige væsen. 

Grundlag for evangeliet

Reeves viser, hvordan det kun er en treenig Gud, der i sit væsen kan være kærlighed (1 Joh 4,8) og ikke bare have kærlighed. Gud er kærlighed i sit væsen, for fra evighed af har kærligheden flydt uhindret mellem treenighedens personer, og vi mennesker er skabt til at have del i dette kærlighedsfællesskab.

Efter syndefaldet bliver frelseshistorien dermed en lang mission for at genindsætte mennesket i det kærlighedsforhold til Gud, som vi har mistet. Og når et menneske bliver frelst, er det denne trinitariske kærlighed, der er selve brændstoffet for det kristne liv.

Treenighedslæren danner grundlag for selve evangeliet, for den viser os, at Gud i sit væsen er en selvopofrende Gud, der øser ud af sig selv, sådan som det fra evighed af er sket mellem Faderen, Sønnen og Helligånden.

Sammenhængende og ukompliceret

Alt dette kunne godt give det indtryk, at Den Smukke Gud er en temmelig tung og dogmatisk bog. Men selvom bogen er fyldt af dogmatik, så er det langt fra en tung og kompliceret bog. Reeves behandler de tunge teologiske temaer med en sådan lethed, at man gang på gang mistænker ham for at gøre sig skyldig i overfladiskhed, en mistanke, der hver gang bliver gjort til skamme af den bibelske grundighed og teologiske sammenhængskraft, som bogen emmer af. 

Den Smukke Gud er et bevis på, at tunge dogmatiske temaer ikke behøver at være irrelevante for den almindelige kristne, men faktisk kan være en kilde til liv og glæde. Treenighedslæren er ikke bare et kuriosum i periferien af den kristne dogmatik. Den er en forudsætning for et kristenliv i sand glæde og frihed.

Anmeldt i Budskabet nr. 6/2013

Beklager, vi fandt ingenting.
Beklager, vi fandt ingenting.