Anmeldelse

Det meningsfulde ægteskab

Kathy og Timothy Keller
Credo 2013
335 sider - 299,95 kroner. Som e-bog 149,95 kroner
Astrid Reuss Schmidt

"Gennem ægteskabet åbenbares evangeliets hemmelighed." Denne sætning rummer meget kort essensen af ægteparret Kellers nye bog om det meningsfulde ægteskab. 

Tim Keller er kendt for sine bøger og som en af hovedkræfterne bag The Gospel Coalition. Bogen bygger på en række prædikener, som han har holdt i Redeemer Presbyterian Church i New York, hvor han er præst. Et enkelt kapitel, nemlig om kvindens underordning, er skrevet af hans kone, Kathy.

Givende og udfordrende

Det meningsfulde ægteskab er særdeles givende og udfordrende. Den grundlæggende tillid til Bibelen – også i synet på ægteskabet – er bærende for bogen. Og de bibelske principper udfoldes og implementeres i den konkrete hverdag. Dermed er de mange sider nærværende og nemme at læse. Samtidig bekræftes troen på Guds gode mening med vores liv. 

Aldrig før er så mange ægteskaber blevet opløst, og aldrig før har så mange valgt at leve som singler. I bogens første kapitel gennemgår forfatterne ægteskabets historie og påviser, hvordan det fra at have været en økonomisk og social institution, hvor ægtefællernes følelsesmæssige og intellektuelle behov var sekundære, har forandret sig til at være et partnerskab, hvor mennesker gifter sig for deres egen skyld og ikke for at opfylde et ansvar over for Gud eller samfundet. "Før drejede ægteskabet sig om os, nu er det om mig" (s.31). Dermed bliver man alt for idealistisk i sine forventninger til en ægtefælle. "Vi forventer, at sex og romantisk kærlighed skal give os, hvad vi før fik fra troen på Gud" (s.45).

På trods af den dybe desillusionering angående ægteskabet, som præger vores tid, er det forfatternes påstand, at "ægteskabet – det traditionelle, monogame ægteskab – bringer enorme goder af mange slags til alle voksne, og det gælder i endnu højere grad børn og samfundet som helhed" (s.48).

Også for singler

Ud over de gode kapitler om ægteskabet, er der også et afsnit om singletilværelsen. Med henvisning til Første Korinterbrev 7,29-31 siger forfatterne: "Både det at være gift og ikke at være gift er gode forhold at være i. Vi bør hverken være overdrevent glade for at være gift eller overdrevent skuffede over ikke at være det – for Kristus er den eneste ægtefælle, der til fulde kan tilfredsstille os … Ugifte voksne kan ikke ses som på en eller anden måde mindre færdige eller realiserede personer, for Jesus Kristus, en ugift mand, var det fuldkomne menneske" (s.230).
Det meningsfulde ægteskab er absolut værd at læse – for både gifte og singler!

Anmeldt i Budskabet nr. 4/2013

Beklager, vi fandt ingenting.
Beklager, vi fandt ingenting.