Anmeldelse

Billede: bogen "Udvikling eller skabelse" af Mikkel Vigilius

Udvikling eller skabelse

Mikkel Vigilius
Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening/Lohse, 2013
216 sider, kr. 199,95
Kristian B. Østergaard

Bogens formål er klart: Ikke kun at lede til tro på skabelsen, men at føre til en personlig tro på Skaberen! Og det ligger Mikkel Vigilius (MV) tydeligt på hjerte igennem hele bogen.

Bogen er opbygget i to dele. Strategien er i første del – som er den længste – at rydde de videnskabelige indvendinger af vejen for en skaber, og i anden del at give læseren en god og solid luthersk trosoplæring.

Det komplekse i forståeligt sprog
Sproget er konkret og varierende, og derfor får bogen heller ikke lov til at ligge længe på natbordet, før den er læst. MV formår at forklare komplekse biologiske mekanismer i et forståeligt sprog, uden det bliver forkert. Det er en svær manøvre.

Bogen er en god introduktion til den evolutionsteori, man som kristen står over for. I stedet for at gå direkte i flæsket på evolutionen, som mange forfattere gør, tegner MV et sammenhængende billede af, hvilken rolle evolutionen spiller som gudløs teori. Det udstyrer læseren med en forståelse for den hårde medfart, evolutionsteorien får i bogen.

For gamle argumenter
Argumenterne udspringer af den amerikanske ungjord-kreationistiske (skabelsestilhængere, der mener, at jorden er ung, dvs. ca. 6.000 år gammel, red.) genre, der havde sin storhedstid i 1970-1990. Mange kilder og argumenter stammer også fra den tid. Enten direkte fra Livet blev til (1978) og Skabelse og videnskab (1987) eller fra bøger, der henviser til litteratur fra samme tid. Det svækker bogens aktualitet, at rigtigt mange henvisninger og citater er over 20 år gamle.

Ønsket om at vise en lige linje fra skabelsen til Første Mosebog skygger lidt for en videnskabelig diskussion. En google-søgning vil vise, at bogens konklusioner ikke er uimodsigelige – heller ikke blandt bibeltro kristne. Nogle af de klassiske ungjord-kreationistiske argumenter er videnskabeligt problematiske i dag, men MV har lykkeligvis foretaget en skarp udrensning i valget af eksempler, og det hæver det saglige niveau.

Intelligent Design har været dominerende i debatten siden 1996. MV bruger argumenter derfra i bogen, men alligevel advarer han mod Intelligent Design som "en alvorlig udfordring for bibeltroende kristne", fordi den ikke direkte peger på skabelsesberetningen.

Vil man hæve sværdet og gå ind i debatter med ateister eller studiekammerater, så bør man også læse fx Guds bøddel af John Lennox eller Evolutionens ikoner af Jonathan Wells – for at få nogle nyere videnskabelige og videnskabsfilosofiske argumenter med i bagagen.

Anmeldt i Budskabet 2/2014

Beklager, vi fandt ingenting.
Beklager, vi fandt ingenting.