Studiegrupper for nydanskere

I en studiegruppe kan man vælge at beskæftige sig med mange forskellige områder, fx:

  • Områder, der relaterer til kulturelle forhold.
  • Områder, der relaterer til religiøse forhold herunder kristendom.

I LM er vi er overbeviste om, at det religiøse møde er vigtigt. For mange nydanskere har troen betydet meget i hele livsforløbet. Troen og livet - også hverdagslivet - hænger sammen. Derfor er det religiøse møde vigtigt. Det er vigtigt for det enkelte menneske på det personlige plan, og det er vigtigt med tanke på en god integration. Integration handler om sprog, kultur, arbejde, men det handler i høj grad også om det religiøse møde.

Luthersk Mission har etableret internationale bibelstudiegrupper rundt om i landet. Kontakt de tværkulturelle konsulenter, hvis du vil vide hvor.

Herunder finder du beskrivelse af materialer om kristendom, der egner sig til tværkulturelle studiegrupper:

Målrettet personer med muslimsk baggrund

”Kristendommens søjler” er et materiale, som henvender sig til muslimer, og som de kan læse på egen hånd. Men det kan i høj grad også bruges i en studiegruppe eller som et led i en dåbsundervisning. Gennem læsningen vil man få et grundlæggende kendskab til hovedindholdet i kristendommen.

”Kristendomskursus for muslimer” er et materiale beregnet til at være en hjælp til at undervise i og forkynde evangeliet for muslimer. Det er ikke tanken, at du skal give din muslimske ven materialet i hånden. Det er ingen genvej til at komme let omkring den til tider vanskelige proces at etablere et tillidsfuldt forhold og undervise i kristendom fra hjerte til hjerte. 

Her kan du læse en vejledning om, hvordan man griber en bibelstudiegruppe med muslimer an.

Almen kristendomsundervisning

”Intro” er et grundlæggende kristendomskursus med udgangspunkt i Den apostolske Trosbekendelse. Der findes et deltagerhæfte og nogle undervisningsforedrag, som kan downloades gratis.

”Katekismus updated” er et materiale, der består af letforståelige, igangsættende oplæg rettet mod unge eller voksne, som ikke har store forkundskaber. Det er lavet af og kan downloades hos katekismusprojekt.dk.

 

KALENDER

Fredag 23. jul, 18:00

Hos Dorethe og Poul Erik, Gl. Frederiksborgvej 7, Helsinge