Tværkulturel sommerlejr

En tværkulturel sommerlejr er et tilbud til alle nydanskere om at være med i et godt fællesskab, hvor værdier som respekt, åbenhed, tillid og værdighed er bærende.

Lejrene strækker sig typisk over 5 dage. Lejrene er for voksne, med eller uden unge/børn. Hver familieenhed får som regel tildelt sit eget værelse. Der bliver lavet mad til alle hver dag, dog hjælper man hinanden med forskellige ting, fx opvask og rengøring.

Hver dag er der planlagt mange gode, spændende og givende aktiviteter, som alle deltagere forventes at deltage i. Hver dag samles man også for at lytte til, hvad Gud siger til mennesker gennem Bibelen. Alle er velkomne, uanset religiøs baggrund.

I 2014 var der fem Tværkulturelle Kristne Sommerlejre. Tre i Jylland og to på Sjælland.

Programmer for 2015 vil kunne findes her omkring april næste år.

KALENDER

Fredag 23. jul, 18:00

Hos Dorethe og Poul Erik, Gl. Frederiksborgvej 7, Helsinge