Ledelse

Bestyrelse

Formand: Heine Kjærsgaard Madsen, Svejåsen 14, 3210 Vejby, 6016 8024

Næstformand: Per Sode-Larsen

Anne Jensen

Lisbeth Frederiksen