Økonomi

Menigheden drives udelukkende af frivillige, men der er forbundet lidt udgifter i forbindelse med vores arrangementer. Vil du give en gave, kan du sætte penge ind på vores konto:
Reg.nr.: 5050 Kontonr.: 1129287

Der er desuden blevet oprettet en konto til opsparing til nyt mødested: Reg.nr.: 5031 Kontonr.: 1559939

Gaver er fradragsberettiget, så hvis du opgiver dit cpr.nr. i forbindelse med indbetalingen af gaven, vil beløbet ved årets slutning blive indberettet til SKAT som en fradragsberettiget gave. Du kan få en kvittering for din gave hos kasseren.

Kontakt kasserer Karsten Myhre (48709316)

 

Hjertelig tak for ethvert bidrag til vores arbejde.

Med venlig hilsen Bestyrelsen